https://www.hourworld.org/bank/MyNewz.php
Brno, Česká Republika

143 ČLENŮ. 76 HODIN SMĚNĚNO.

E-mail   Pamatovat si mě
Heslo   
Podmínky užití Ochrana soukromí

Časová banka pro studenty Masarykovy univerzity.

Facebooková skupina

kde se nacházejí nejaktuálnÄ›jší informace
www.facebook.com/ groups/TimebankMuni/.
 

Kontaktní email

timebankmuni@gmail.com

Informace Timebank MUNI

Vítejte v systému Timebank MUNI!

Timebanking (časové bankovnictví), je způsob, jak získávat a zároveň dávat, bez nutnosti používat peníze. Spojuje lidi, kteÅ™í mají co dát (což jsou podle našeho názoru všichni) a umožňuje jim využít jejich talent, znalosti a schopnosti ve prospÄ›ch ostatních a zároveň získat to, co sami potÅ™ebují. MÄ›nou v systému je jedna hodina, čas každého člena je stejnÄ› hodnotný.Jak to funguje?
Každý, kdo se chce zapojit, napíše co by rád dÄ›lal pro ostatní, a co by chtÄ›l, aby ostatní dÄ›lali pro nÄ›ho. Pokud napÅ™íklad budu nabízet, že nÄ›koho doučím angličtinu, ozve se mi Jana, která chce doučit. Domluvím se s Janou, dvÄ› hodiny ji doučuji. Hurá, právÄ› jsem si vydÄ›lala své první dvÄ› hodiny. Ty pak můžu utratit za libovolnou nabízenou službu od jiného člena Timebanky. NapÅ™íklad za opravu kola, kterou nabízí Petr. Nezáleží na tom, jak náročná činnost kterou si vyměňujeme byla, jde o čas, který jsme nad ní strávili.

Prosíme, použijte pÅ™i registraci univerzitní e-mail, abychom si mohli ověřit, že jste studenti (absolventi, vyučující, zamÄ›stnanci, ...) Masarykovy univerzity. DÄ›kujeme!

hOurworld®️ Novinky


hOurworld News

hOurworld Mobile Time Banking We believe in Open Innovation! We implement the best ideas of our members and coordinators. This broad based co-production model of networking and development affords us all the best tools for sustaining our local communities!


We believe in removing ALL the barriers to time banking that we can. Access to the hOurworld platform is FREE. It is easy for new members to join and learn, and easy for coordinators to manage and report on their members and activity.

We believe in supporting local diversity while maintaining a central cooperative organization to provide accessible support, training, and communications. We are documenting and teaching these models.

We believe that every member have control over their own privacy and content. We operate on private secure servers and HIPPA compliant data centers where all information is encrypted before going out on the internet.

We believe that time banking is one spoke in a wheel of Movements Moving Together. We foster local community organizations drawing together to create powerful local economies as they integrate CSA, Food Co-op, Buy Local, Transition Town, BALLE, CAP and others. The opportunities are endless!

All the Best from hOurworld

Novinky

1. 5. 2016
O web už se dál nestaráme a nabídky na nÄ›m nejsou pÅ™íliš aktuální, pokud se i pÅ™es to chcete zapojit a systém prozkoumat, jste vítáni!
23. 5. 2015
O projektu Timebank MUNI se můžete více dozvÄ›dÄ›t mimo jiné i z nÄ›kolika článků, které byly publikovány napÅ™. na zpravodajském on-line deníku Stisk, studentském portálu LeMur, webu Flek.cz nebo v kvÄ›tnovém čísle tištÄ›ného Mesíčníku Masarykovy univerzity. :-)
18. 5. 2015
Pokud zjistíte, že vám e-mail ze systému pÅ™išel do složky Spam, prosíme, označte tento e-mail jako chybnÄ› rozpoznaný spam (pokud s tím tedy souhlasíte :-)). Pomůže nám to, dÄ›kujeme.
28. 3. 2015
V současné dobÄ› se stává, že e-maily ze systému - tzn. o registraci, aktivaci účtu apod., pÅ™ichází do složky spam, proto si ji prohlédnÄ›te. Všechny registrace se snažíme potvrzovat co nejdÅ™íve. NÄ›jakou dobu poté trvá, než se pÅ™idání nového člena projeví na serveru. Proto mÄ›jte strpení :)

Pokud web nemáte česky, ve svém účtu (account - profile - na stránce dole) si můžete češtinu nastavit.

Za nedostatky se omlouváme, snažíme se je napravit.